Si us voleu adherir a aquest document com a entitat, ompliu aquest formulari:

Nom de l'entitat

Web de l'entitat

Correu electrònic de contacte

Persona de contacte

Telèfon de contacte

Observacions (si n'hi ha)