La vigília de la manifestació de l’11S del 2102, persones significades del moviment català per la pau – Arcadi Oliveres, Pepe Beúnza, Alfons Banda.. van participar en la roda de premsa, convocada per l’Assemblea Nacional Catalana, per reforçar la crida a favor d’una actitud pacífica i noviolenta no solament en la concentració de l’endemà sinó en tot el procés endegat vers la sobirania.

Declaració de l’Assemblea Nacional Catalana del 10 de setembre de 2012

 • L’ANC es reafirma en el seu objectiu de promoure l’assoliment i constitució de l’estat català propi, independent, de dret, social i democràtic, de forma pacífica. I per això declara que:
 • Les accions i mobilitzacions que promourà per tal d’aconseguir aquest objectiu es regiran seguint els principis i pràctiques de l’acció noviolenta, i expressa que rebutjarà la realització de qualsevol mena d’acte que pugui tenir elements de violència física o material o que atempti a la dignitat i respecte de les persones
 • Es per això que volem fer explícita la voluntat que la Marxa sobre Barcelona, la primera gran acció convocada per l’ANC esdevingui un dia de lluita i revindicació totalment pacífica i cívica
 • Per això s’ha dotat d’un grup d’assessors que l’ajudin a dissenyar i implementar una estratègia de prevenció de conflictes violents, i per la formació teòrica i pràctica dels seus afiliats

D’aquest fet sorgí el col·lectiu Pau i Treva que elaborà el document que presentà el dia 30 de gener de 2013 i que va rebre més de 4000 suports. (vegis  http://estatdepau.cat/pauitreva2/)

El següent pas del col·lectiu Pau i Treva va ser endegar un seminari anomenat Estat de Pau que durant 6 mesos va elaborar el document “Catalunya, nació de pau” amb un Annex amb “Pistes per fer front als perills, riscos i amenaces plantejats”.

Aquest document fou presentat públicament del 27 de novembre al Col·legi de Periodistes. També es va lliurar al President de la Generalitat, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, a diversos membres del Consell Assessor de la Transició, a la Presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, als presidents de la Federació Catalana d’ONG i del Consell de de Foment de la Pau. Es van rebre més de 2000 adhesions.

Els membres del seminari Estat de Pau que van signar el document:

 • Jordi Armadans, director de FundiPau.
 • Alfons Banda, coordinador del Comitè internacional de FundiPau. (+)
 • Pepe Beúnza, objector de consciència (1971). Col·lectiu Pau i Treva.
 • Núria Breu, del grup Gent de Pau i del Col·lectiu Pau i Treva.
 • Joan Contijoch, demòtic antimilitarista. Col·lectiu Pau i Treva.
 • Felip Daza, codirector de NOVACT Institut Internacional per l’Acció Noviolenta.
 • Lluís Fenollosa, pacifista, del consell de Nova-Innovació Social.
 • Josep Lluís Gordillo, del Centre Delàs d’Estudis per la Pau.
 • Jaume Llansó, insubmís i emprenedor.
 • Xavier Masllorens, president de FundiPau.
 • Martí Olivella, objector (1975) i president de Nova-Innovació Social.
 • Pere Ortega, president del Centre Delàs d’Estudis per la Pau.
 • Àlvar Roda, secretari de la Fundació Universitat de la Pau de Sant Cugat.
 • Fèlix Saltor, aprenent de noviolent.
 • Maria Gabriela Serra, Centre Delàs d’Estudis per la Pau, FundiPau i activista.
 • Lluís Sobrevia, objector de consciència (1977). Col·lectiu Pau i Treva.
 • Jordi Urgell, investigador per la pau.
 • Eduard Vinyamata, conflictòleg i director del Campus per la Pau (UOC)

Durant 2014, hem continuat la recerca per anar donant respostes a diverses preguntes que alguns polítics i entitats ens van plantejar.

Hem redactat dos documents més:

La protecció, la seguretat i la defensa en el país que volem (2014)

Preguntes i respostes sobre defensa i la seguretat a Catalunya (2015)

En aquests moments, juny de 2015, davant el posicionament favorable d’algun líder polític sobre la conveniència de que un futur estat català haurà de tenir exèrcit i pertànyer a l’OTAN, convidem la ciutadania a:

 1. Expressar la seva posició favorable a que Catalunya sigui un Estat de Pau, amb un sistema de seguretat i de defensa no militar adequat als riscos, perills i amenaces reals; i, amb una contribució capdavantera amb polítiques cooperació civil a les institucions que vetllen per la seguretat i la pau internacional amb mitjans pacífics. Si organitzeu activitats i publiqueu-les a www.reiniciacatalunya.cat. Si teniu accés a les xarxes social i als mitjans difoneu els diversos documents i propostes de www.estatdepau.cat
 1. Fer comentaris i esmenes en els diversos espais participatius que plantegen com ha de ser la seguretat i la defensa en la nova constitució i política catalana:

www.unanovaconstitucio.cat/article-85/   Article 85: Catalunya nació de pau

www.constitucio.cat/forces-armades/   Article 22: Forces armades

www.elpaisquevolem.cat/repte/quin-sistema-de-seguretat-exterior-i-de-defensa-cal-i-com-organitzar-lo

 1. Indicar a informacio@estatdepau.cat si voleu participar activament en el Seminari Estat de Pau o en algunes de les activitats que es puguin organitzar: actes de difusió, creació d’un Servei civil català per la pau,…

Per la nostra part centrem els esforços en:

 • Redactar una proposta d’article constitucional sobre Protecció, Seguretat i Pau
 • Plantejar a les forces polítiques una alternativa viable i consistent de Pau i Seguretat que no identifiqui defensa amb exèrcit ni amb OTAN.

Tota contribució (idees, feina, finançament…) permetrà millorar i ampliar la influència social i política d’aquesta posició. Aneu a http://estatdepau.cat/col%C2%B7labora/